SFÂNTUL CHARBEL MAKHLUF

SFÂNTUL CHARBEL MAKHLUF – sărbătorit în 24 iulie, a fost canonizat în 9 octombrie 1977


Litania la Sfântul Charbel

Doamne, miluieşte-ne

Doamne, miluieşte-ne

Cristoase, miluieşte-ne

Cristoase, miluieşte-ne

Doamne, miluieşte-ne

Doamne, miluieşte-ne

Cristoase, auzi-neCristoase, auzi-ne

Cristoase, ascultă-neCristoase, ascultă-ne

Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi

Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, „

Duhule Sfânt, Dumnezeule, ”

Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, „

Sfinte Charbel, Roagă-te pentru noi

Credinciosule, prieten al lui Dumnezeu, „

Minune vie a harului Trinității, „

Erou al pietății, trudei şi iubirii, „

Fântână pură care potoleşti orice sete, „

Leac pentru trup și suflet, „

Izvor nesecat al milostivirii divine, „

Pustnic vestit pentru minunile tale, „

Tu, care ai știut să renunți la toate bogățiile acestei lumi, „

Miel blând cu inima plină de iubire, „

Parfum prețios care înmiresmezi lumea, „

Slujitor devotat al Sfântului Sacrament și al Binecuvântatei Născătoare de Dumnezeu, „

Tu, darnic și generos, care umpli de binecuvântări toată creația, „

Tămaie înmiresmată din cedrii Libanului, „

Far ce luminezi Biserica lui Dumnezeu, „

Lumină glorioasă care străluceşti din mormânt, „

Tu care mijloceşti pentru toți credincioşii și necredincioşii , „

Castitate și supunere vrednice de toată lauda, „

Prieten al copiilor, bătrânilor, săracilor și bogaților, al celor drepti și al celor păcătoşi, al celor sănătoşi și al celor bolnavi, „

Pildă de sărăcie, care ai acceptat și ai iubit toate privațiunile, „

Voce care strigă pentru a trezi conştiințele, „

Coroană prețioasă a vieții religioase, „

Sfinte Charbel, pilda și comoara noastră pentru totdeauna,”

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,iartă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,ascultă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,miluieşte-ne pe noi!

Roagă-te pentru noi, Sfinte Charbel


Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Isus Cristos

Să ne rugăm :

Dumnezeule infinit de sfânt și glorificat în sfinții tăi, Tu care l-ai inspirat pe Sfântul Charbel să ducă o viață de uniune desăvârșită cu Fiul tău Isus Cristos, potrivit Evangheliei, și să se desprindă de lume trăind cu vitejie virtuțile monahale: sărăcia, ascultarea și castitatea, dă-ne, te rugăm, harul de a te iubi și a te slujii după exemplul lui.Doamne Dumnezeule Atotputernic, Tu care ai manifestat puterea mijlocirii Sfântului Charbel prin numeroase minuni și favoruri, acordă-ne astăzi harul convertirii împreună cu harul pe care îl implorăm… (spuneți cererea)…..prin puternica lui mijlocire. Amin.


Coronița la Sfântul Charbel

Coronița este compusă din cinci grupuri de bobițe: trei roșii, una albă și una albastră. Cinci bobițe negre separă grupurile. O medalie a sfântului leagă Coronița însoțită de o bobiță albă.

Ordinea de recitare
La începutul Coroniței, pe primul grup alb se spune „Rugăciunea la Tatăl adevărului”. Aceasta este cea mai frumoasă și iubită rugăciune a Liturghiei maronite. Este un poem de Sf. Jacob de Sarug din secolul al V-lea.

Rugăciune la Tatăl Adevărului
Tatăl Adevărului, iată Fiul tău, o jertfă plăcută ție. Acceptă oferta Lui care a murit pentru mine. Iată Sângele Lui vărsat pe Golgota pentru mântuirea mea. El Te roagă pentru mine. Pentru meritele lui, primește jertfa mea, căci oricât de mari ar fi păcatele mele, mult mai mare este Mila Ta.
Pusă în balanță, Mila Ta depășește greutatea munților celor mari, pe care numai tu o cunoști. Privește la păcat și la jertfă; Jertfa Victimei este cu mult mai mare decât păcatele. Fiul Tău iubit a îndurat cuiele și sulița pentru păcatele mele, ca prin suferința lui să plătească datoria mea și să-mi dea viață.

Slavă Tatălui care a trimis pe Fiul Său din iubire pentru noi.

Adorare Fiului care ne-a răscumpărat pe toți prin răstignirea Sa.

Laudă Duhului Sfânt prin care s-a împlinit misterul mântuirii noastre.

Binecuvântat să fie cel care ne-a readus la viață, prin Iubirea Sa. Lui să-i fie slavă!

Pe fiecare bobiță neagră recitați un Tatăl Nostru.


Bobițele roșii reprezintă jurămintele de sărăcie, castitate și ascultare, virtuți prin care persoanele religioase se unesc cu patimile lui Cristos.
Pe primul grup de bobițe roșii, recitați trei „Bucură-te Marie” în cinstea fidelității Sfântului Charbel față de jurământul său de sărăcie.
Pe cel de-al doilea grup de bobițe roșii, recitați trei „Bucură-te Marie” în cinstea fidelității Sfântului Charbel față de jurământul său de castitate.
Pe cel de-al treilea grup de bobițe roșii, recitați trei „Bucură-te Marie” în cinstea fidelității Sfântului Charbel față de jurământul său de ascultare.


Bobițele albe simbolizează devotamentul Sfântului Charbel față de Sfânta Euharistie. Să ne rugăm cerând ca prin mijlocirea sa, să creștem în iubirea pentru Isus Euharistic.


Se spun trei „Bucură-te Marie”.


Bobițele albastre simbolizează dragostea și devotamentul pe care Sfântul Charbel le-a avut pentru PreaSfânta noastră Mamă. Să ne rugăm ca prin mijlocirea lui să creștem în devotamentul față de Sfânta Fecioară.
Se spun trei „Bucură-te Marie”.


În încheierea coroniței, pe medalia Sfântului Charbel, se spune: Rugăciunea pentru a obține haruri speciale.

O mare tămăduitor, Sfinte Charbel, care ți-ai petrecut viața în singurătate într-o chilie umilă și ascunsă, lepădându-te de lume și de plăcerile ei deșarte, și acum domnești în slavă împreună cu sfnții în splendoarea PreaSfintei Treimi, mijlocește pentru noi. Luminează-ne mintea și inima, mărește credința noastră și întareste voința noastră. Crește iubirea noastră față de Dumnezeu și față de aproapele. Ajută-ne să facem binele și să ocolim raul. Apără-ne de dușmanii văzuți și nevăzuți și ajută-ne în toată viața noastră. Tu, care faci minuni pentru cei care te cheamă, care obții vindecarea nenumăratelor rele și rezolvarea problemelor care nu au speranță la oameni, privște-ne cu milă și obține-ne de la Dumnezeu harul pe care îl implorăm, dacă este conform cu voia divină și spre mai marele nostru bine; dar mai presus de toate, ajută-ne să imităm viața ta sfântă și virtuoasă. Amin.

Rugăciune:
Dumnezeule infinit de sfânt și glorificat în sfinții tăi, Tu care l-ai inspirat pe Sfântul Charbel să ducă o viață de uniune desăvârșită cu Fiul tău Isus Cristos, potrivit Evangheliei, și să se desprindă de lume trăind cu vitejie virtuțile monahale: sărăcia, ascultarea și castitatea, dă-ne, te rugăm, harul de a te iubi și a te slujii după exemplul lui.
Doamne Dumnezeule Atotputernic, Tu care ai manifestat puterea mijlocirii Sfântului Charbel prin numeroase minuni și favoruri, acordă-ne astăzi harul convertirii împreună cu harul pe care îl implorăm… (spuneți cererea)…..prin puternica lui mijlocire. Amin.

Novenă la Sfântul Charbel

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ziua întâi

O, minunate Sfinte Charbel, din al cărui trup imaculat, care a învins stricăciunea, radiază parfumul Cerului, vino spre salvarea mea și obține-mi de la Dumnezeu harul de care am nevoie (numiți harul). Amin.

Sfinte Charbel roagă-te pentru mine.

O, Doamne, care i-ai dăruit Sfântului Charbel harul credinței, Te implor să-mi acorzi prin mijlocirea sa harul divin de a trăi conform Bibliei și poruncilor Tale.

A Ta este Slava în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui ..

.Ziua a doua

O, Sfinte Charbel, martir al vieții monahale, care ai avut parte de suferință iar Domnul nostru Isus te-a făcut să ne fii far luminos, apelez la tine și îți cer mijlocirea pentru a primi harul (numiți harul). Mă încred în tine. Amin.

Sfinte Charbel, vas de parfum, mijlocește pentru mine.

O, Dumnezeul meu, al bunăvoinței absolute, care l-ai onorat pe Sfântul Charbel oferindu-i harul de a face miracole, ai milă de mine și acordă-mi, prin mijlocirea lui, ceea ce cer de la Tine.

A Ta este Slava în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui …

Ziua a treia

O, Sfinte Charbel, binevoitorule, care strălucești ca o stea luminoasă în biserică, luminează-mi drumul și întărește-mi speranța. Prin tine cer harul (numiți harul). Tu cere-l de la Isus, Răstignitul, pe care îl adori în permanență. Amin.

Sfinte Charbel, exemplu al răbdării și tăcerii, mijlocește pentru mine.

Doamne Isuse, care l-ai sfințit pe Sfântul Charbel și l-ai ajutat să-și poarte crucea, dă-mi curajul de a suporta dificultățile vieții cu răbdare și supunere față de voința Ta divină, prin mijlocirea Sfântului Charbel. Ție îți sunt recunoscător pentru totdeauna. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui …

Ziua a patra

O, părinte iubitor, Sfinte Charbel, apelez la tine. Încrederea în tine îmi umple inima. Prin puterea mijlocirii tale la Dumnezeu, aștept harul pe care îl cer (numiți harul). Arată-mi iubirea ta încă o dată. Amin.

Sfinte Charbel, grădina virtuților, mijlocește pentru mine.

O, Doamne, care i-ai acordat Sfântului Charbel harul asemănării cu Tine, acordă-mi ajutor să cresc în virtuțile creștine și ai milă de mine, ca să te pot lăuda în veci. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui …

Ziua a cincea

O, Sfinte Charbel, iubit de Dumnezeu, luminează-mă, ajută-mă și învață-mă să-i fiu pe plac lui Dumnezeu. Grăbește-te spre salvarea mea. Oh, părinte iubitor, te rog să-i ceri lui Dumnezeu acest har (numiți harul). Amin.

Sfinte Charbel, prieten al Celui Răstignit, mijlocește pentru mine.

O, Doamne, ascultă cererea mea prin mijlocirea Sfântului Charbel. Salvează sărmana mea inimă și dă-mi pacea. Liniștește-mi sufletul. Slavă Ție în veci. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui …

Ziua a șasea

O, Sfinte Charbel, puternic mijlocitor, te rog să obții harul de care am nevoie (numiți harul). Un singur cuvânt de la tine către Isus este de ajuns ca El să mă ierte, să aibă milă de mine și să îmi îndeplinească dorința. Amin.

Sfinte Charbel, bucuria Cerului și a Pământului, mijlocește pentru mine.

O, Doamne, care l-ai ales pe Sfântul Charbel ca apărător al nostru în fața puterii Tale dumnezeiești, dă-mi prin mijlocirea sa acest har (numiți harul) pentru a Te glorifica în veci. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui …

Ziua a șaptea

O, Sfinte Charbel, iubit de toată lumea, ajutor al celor nevoiași, am speranță fermă în mijlocirea ta la Dumnezeu. Obține acest har pentru mine (numiți harul). Amin.

Sfinte Charbel, stea călăuzitoare pentru cel dezorientat, mijlocește pentru mine.

O, Dumnezeule, numeroasele mele păcate împiedică harul Tău să ajungă la mine. Dă-mi harul să mă căiesc. Răspunde-mi prin mijlocirea Sfântului Charbel. Adu înapoi bucuria în inima mea tristă și acordă-mi ceea ce Îți cer. Slavă și mulțumire Ție, întruchiparea tuturor harurilor. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui …

Ziua a opta

O, Sfinte Charbel, când te văd îngenuncheat pe covorașul de trestie, postind, în abstinență și absorbit în chemarea lui Dumnezeu, speranța și credința mea în tine crește. Te rog să mă ajuți să primesc harul pe care-l cer (numiți harul). Amin

Sfinte Charbel, cufundat în Dumnezeu, mijlocește pentru mine.

O, Isuse, pacea cea mai adâncă, Ție, care l-ai înălțat pe iubitul tău Charbel la perfecțiunea biblică, îți cer solemn să-mi dai harul de a-mi petrece restul vieții conform Voii Tale. Te iubesc, o, Dumnezeule, salvatorul meu. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui …

Ziua a noua

O părinte, Sfinte Charbel, iată-mă ajuns la sfârșitul novenei. Tu îmi hrănești inima când îți vorbesc. Sper din tot sufletul că voi obține de la Isus harul pe care l-am cerut prin mijlocirea ta. Mă căiesc și promit că nu voi mai cădea în păcat. Îți cer să mijlocești îndeplinirea cererii mele (denumiți cererea). Amin.

Sfinte Charbel, încoronat cu slavă, mijlocește pentru mine.

O, Doamne, Tu ai ascultat rugăciunile Sfântului Charbel și i-ai acordat harul de a fi la unison cu Tine, ai milă de mine în momentele mele de nevoie. Scapă-mă de răutatea pe care n-o pot îndura. Slavă și mulțumire Ție, în veci. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui …

Rugăciune pentru obținerea harurilor prin mijlocirea Sfântului Charbel

O, Doamne, care eșt glorificat în sfinții Tăi și care l-ai inspirat pe călugărul și pustnicul Charbel să-L urmeze cu multă dăruire pe Isus în sărăcie, castitate și ascultare; Te implorăm pentru harurile de a Te iubi și sluji așa cum a făcut-o Charbel. O, Doamne, Tu ne-ai arătat puterea mijlocirii sale prin numeroasele minuni și favoruri, acordă-ne cu bunăvoință favoarea pe care o cerem, dacă aceasta este Voia Ta. Amin

http://stsharbel.org/…/uploa…/2015/10/Novena-St.Sharbel-.pdf


SFÂNTUL CHARBEL MAKHLUF

Preot (1828-1898) La Charbel Makhluf, aspectele pozitive, ca austeritatea, mortificaţia, ascultarea, castitatea, singurătatea, au făcut posibilă atingerea unui grad de sfinţenie rar întâlnit. Gândiţi-vă la libertatea lui suverană în faţa dificultăţilor sau a patimilor de tot felul, la calitatea vieţii sale interioare, la modul său de a se ruga, la spiritul său de adoraţie manifestat în inima naturii şi, mai ales, în prezenţa din Preasfântul Sacrament, la tandreţea lui filială faţă de sfânta Fecioară…, dulceaţa, umilinţa, milostivirea, pacea, bucuria, participarea încă din această viaţă la puterea de a vindeca şi de a converti la Cristos. Pe scurt, austeritatea lui l-a condus pe calea seninătăţii perfecte.Charbel Makhluf s-a născut în satul Biqa Kafra, în Liban, în anul 1828. Rămas orfan de tată, la 3 ani, a trecut sub tutela unchiului de pe tată. La 14 ani, deja se retrăgea într-o grotă din apropierea satului, ca să se roage ore întregi, astăzi se numeşte “Grota Sfântului”.Chemat la viaţa de eremitDeşi simţea că este chemat la viaţa călugărească, nu a putut să o facă înainte de vârsta de 23 de ani, din cauza opoziţiei unchiului, şi abia în 1851 a intrat ca novice în mănăstirea de la Annaya, a Ordinului Maronit Libanez. Şi-a schimbat numele de botez, Iosif, în acela de Charbel, nume al unui martir antiohian din epoca lui Traian.După ce a petrecut primul an de noviciat, a fost transferat de la Annaya la mănăstirea din Maifuq, pentru al doilea an de studii. După ce a depus voturile solemne, la 1 noiembrie 1853, a fost trimis la colegiul din Kfifan, unde învăţa şi Ni`matallah Kassab, a cărui cauză de beatificare este în curs.În 1859, a fost hirotonit preot şi retrimis la mănăstirea din Annaya, unde a stat 15 ani; la cererea lui, a obţinut permisiunea de a se face eremit în mănăstirea vecină cu Annaya, situată la 1400 m deasupra nivelului mării, unde s-a supus celor mai dure mortificaţii.În timp ce celebra sfânta Liturghie în ritul siro-maronit, la 16 decembrie 1898, în momentul ridicării ostiei consacrate şi a potirului cu vin şi recitând frumoasa rugăciune euharistică, a fost lovit de apoplexie; transportat în camera lui, a stat opt zile în suferinţă şi agonie, până când, la 24 decembrie, a lăsat această lume.Renumele sfinţenieiÎncepând de la câteva luni după moartea lui, s-au văzut fenomene extraordinare pe mormântul său. Acesta a fost deschis şi trupul a fost găsit neatins, ca viu, şi a fost pus într-un alt sicriu aşezat într-o capelă pregătită anume. Datorită faptului că din trupul său ieşea o sudoare roşiatică, hainele erau schimbate de două ori pe săptămână. În 1927, după ce a fost iniţiat procesul de beatificare, sicriul a fost pus din nou în pământ. În 1950, în luna februarie, călugării şi credincioşii au văzut că din zidul mormântului picura un lichid vâscos şi, presupunând că era vorba despre o infiltrare de apă, în faţa întregii comunităţi monastice, a fost redeschis mormântul; sicriul era neatins, trupul era tot ca viu şi păstra temperatura trupurilor vii. Superiorul a şters sudoarea roşiatică de pe chipul fericitului Charbel cu un amict şi faţa a rămas imprimată pe pânză.Tot în 1950, în luna aprilie, autorităţile religioase superioare, împreună cu o comisie de trei medici cunoscuţi, au redeschis sicriul şi au stabilit că lichidul emanat din trup era acelaşi cu cel analizat în 1899 şi 1927. Afară, mulţimea implora, prin rugăciuni, vindecarea infirmilor aduşi de rude şi credincioşi, şi într-adevăr au avut loc multe vindecări cu acea ocazie. Din mai multe locuri s-au auzit strigăte: “Minune! Minune!” Între cei care erau de faţă şi cereau harul, erau şi necatolici, şi necreştini.Papa Paul al VI-lea l-a beatificat la 5 decembrie 1965, înaintea tuturor părinţilor participanţi la Conciliul al II-lea din Vatican, şi l-a canonizat la 9 octombrie 1977. În 2003, a fost introdus în calendarul roman general.http://www.calendarcatolic.ro/Sfinti/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/2638/Sf-Sharbel-Makhluf-pr.aspx
Din momentul în care Sfântul Charbel a intrat în mănăstire, nimeni în afară de tovarășii lui nu i-a văzut chipul și nici nu i-a făcut nimeni fotografii. În 8 mai 1950, patru preoți catolici maroniti din Scranton, Penn., au fost într-un pelerinaj la Mănăstirea Saint Maroun din Annaya, Muntele Liban, pentru a vizita mormântul Sfântului Charbel. Unul dintre ei, părintele George Webby, a făcut o fotografie, în afara mănăstirii, cu cei patru preoți catolici maroniți și cu gardianul de serviciu. Când părintele Webby a developat fotografia, a observat o persoană în plus, cu barbă albă, stând în mijlocul fotografiei împreună cu ceilalți preoți. S-a dus imediat la mănăstire să-i întrebe pe călugări dacă recunosc persoana „misterioasă” din fotografie. Toți călugării mai în vârstă, care îl cunoscuseră pe Părintele Charbel în anii săi târzii, au mărturisit cu convingere că era într-adevăr Sfântul Charbel. Experții au exclus ca fotografia să fi fost trucată. Întâmplător, data la care a fost făcută fotografia, 8 mai, era ziua de naștere a Sfântului Charbel. Toate fotografiile și portretele ulterioare ale Sfântului Charbel s-au bazat pe fotografia făcută de părintele George Webby, inclusiv fotografiile și portretele afișate la Bazilica Sfântului Petru din Roma în timpul beatificării și canonizării sale.https://www.tfp.org/saint-charbel-the-wonder-worker-of-lebanon/Pentru credincioșii maroniți din România și Bulgaria, pontiful l-a numit vizitator apostolic pe episcopul de Jbeil (Byblos) al maroniților, mons. Michel Aoun.Numită ”maronită”, de la Sfântul Cuvios Maron, această Biserică are o istorie de peste 1600 de ani de fidelitate față de tradiția apostolică a creștinismului de la începuturi și este unica dintre Bisericile orientale care a rămas fără întrerupere în comuniune deplină cu Succesorii Sfântului Petru. Biserica maronită s-a format în jurul sihastrului Maron la sfârșitul secolului al IV-lea și are originea la Antiohia, în nordul Siriei de astăzi. După invazia musulmană a regiunii, creștinii maroniți s-au mutat în nordul Libanului, unde au rămas până în zilele noastre.În ultimii două sute de ani a avut loc o mare emigrație din sânul acestei comunități. Se consideră că în diferite țări trăiesc aproximativ 10 milioane de credincioși maroniți, mult mai mulți decât cei care se află în Liban, unde reprezintă aproximativ 35% din populația locală.Patriarhul Bisericii maronite, cardinalul Bechara Boutros Rai, a efectuat o vizită pastorală la București în perioada 12-15 septembrie 2013 cu ocazia sfințirii bisericii Sf. Charbel, primul locaș de cult maronit din România și din Europa Centrală și de Est. Biserica Sf. Charbel este situată în satul Dimieni, comuna Tunari, la doi pași de Otopeni.https://www.vaticannews.va/ro/biserica/news/2018-10/maroniti-romania-vizitator-apostolic-michel-aoun.html

Reclame

Comentarii închise la SFÂNTUL CHARBEL MAKHLUF

Din categoria Informatii

Lideri catolici laici avertizeaza: Papa Francisc aduce o grava atingere credintei

“Este cea mai mare stire din istoria lumii de la Crucificarea lui Dumnezeu.”“Sa ne pregatim copiii pentru cruciada si sa le dam un exemplu.”Lideri catolici laici din intreaga lume avertizeaza in legatura cu Sinodul despre Amazon: “Papa Francisc aduce o grava atingere credintei. Trebuie s-o spunem raspicat.”Roma, 4 octombrie 2019. Lideri catolici laici din lumea intreaga s-au adunat la Roma pentru a avertiza asupra pericolului adus de Sinodul Amazonului care a inceput pe 6 octombrie la Roma si care – spun ei – ameninta sa desfigureze si sa “protestantizeze” Biserica Catolica.Masa rotunda a fost gazduita de asociatia internationala prolife Vocea Familiei (Voice of the Family). Peste 5000 de persoane au urmarit-o online.Concluzia ce se desprinde este ca ceea ce va urma dupa acest Sinod nu va ma fi Biserica Catolica, ci altceva, cu multiple fatete diabolice. Limbajul dur este pe masura amenintarilor care planeaza in urma acestui Sinod.John Henry Westen, co-fondatorul si editorul sef al LifeSiteNews:”Ne temem ca va urma cea mai severa calamitate pentru credinta si Biserica si trebuie sa ne rugam pentru ca aceasta amenintare sa nu fie pe cat de grava se prevesteste.” Si a adaugat: “Cativa cardinali au avertizat impotriva apostaziei si ereziei prezente in documentul de lucru (instrumentum laboris) al Sinodului, dar majoritatea au tacut. Noi, credinciosii, nu putem ramane tacuti pentru ca este amenintata credinta copiilor nostri. Este dreptul nostru ca credinciosi Catolici sa ne asiguram ca credinta in Isus Cristos va fi transmisa copiilor nostri in mod autentic de catre preoti si episcopi si in special de catre Papa.”Profesorul Roberto de Mattei: “In acest moment exista doua religii in Biserica Catolica. Prima este Catolicismul traditional, religia celor care, in actuala confuzie, continua sa fie credinciosi Magisteriului infailibil al Bisericii. A doua, care nu avea nume pana acum cateva luni, acum are nume: religia amazoniana, pentru ca, asa cum a declarat persoana care conduce in acest moment Biserica, exista un plan de a da Bisericii o “fata amazoniana”… Doua religii nu pot exita in aceeasi Biserica.”Michael Matt, fondatorul The Remnant si reprezentant al catolicilor traditionalisti din SUA, a vorbit despre disparitia misionarilor traditionali si a ordinelor religioase: “Vom vedea oare la Sinodul pan-amazonian Biserica abandonand Directiva Divina de a converti si a boteza toate natiunile? … Vaticanul va aproba oare o teologie indigena ale carei principii sunt esential pagane? Biserica va invata oare ca aceste culturi pagane sunt ele insele de la Dumnezeu pentru ca a sugera altfel ar insemna sa sustinem un fel de suprematie religioasa a Crestinismului, prin care se afirma ca Crestinismul este singura religie adevarata? … Sinodul amazonian promite sa imbratiseze teologia indigena care abandoneaza efortul misionar al Bisericii imbratisand eco-teologia si trimitand in lume misionari ai schimbarii climatice care sa invete natiunile sa asculte strigatul Mamei Pamant.”“Daca acest lucru se va intampla, mai spune Michael Matt, Biserica Catolica se va preda formal lumii si spiritului ei.”José Antonio Ureta, lider al miscarii pentru Traditie, Familie si Proprietate din Franta, a avertizat ca daca la acest sinod se va hotara hirotonisirea barbatilor in varsta casatoriti, fie ei si cu o viata ireprosabila (viri probati) acest lucru va insemna ca “neo-luteranismul va fi invins Conciliul de la Trento.” “Vai! O astfel de structura fara ierarhie si fara preoti nu va mai fi Biserica Catolica!”“Papa Francisc si aliatii sai clerici creeaza o organizatie globalista cu o aparenta de Catolicism”, a spus Michael Voris. “Ce rezulta nu este Catolic. Fatada ar trebui data la o parte si dezvaluit adevarul.”Acest papa, spune Voris, s-a inconjurat cu o multime de escroci in haine preotesti, dintre care multi au fost complici si au realizat musamalizarea scandalurilor privind abuzurile sexuale asupra minorilor.Dr. Taylor Marshall: “Biserica Catolica a fost infiltrata din interior inca de pe vremea pontificatului Papei Pius IX. Este un atac asupra credintei supranaturale, a miracolelor, a revelatiilor divine, a institutiei casatoriei si a legii naturale de procrea prin casatorie. Mai mult, este o reinviere a paganismului: “ca voi sa puteti ajunge dumnezei”.Marco Tosatti: “Papa Francisc a semnat la Abu Dhabi un document care contine o propozitie cu consecinte explozive asupra credintei Catolice: “pluralismul si diversitatea religiilor, raselor, sexelor si limbilor este dorita de Dumnezeu in intelepciunea Sa.” Aceasta propozitie afirma ca daca Dumnezeu a dorit mai multe religii, aceste religii sunt toate de origine divina si de aceea orice persoana este libera sa isi aleaga religia cea mai potrivita!”“Personal, cred ca aceasta declaratie este una dintre cele mai devastatoare pentru Catolicism rostite vreodata de un Papa si este o afirmare evidenta a relativismului”, a adaugat Tosatti.O alta inovatie care ameninta sa distruga Biserica este hirotonisirea femeilor ca preoti, ceea ce ar fi in acord cu spiritualtatea indigena amazoniana, dar care in esenta tine de paganism, adica idolatrie, a spus jurnalista franceza Jeanne Smits. Si a adaugat: “Sinodul despre Amazon va sustine rolul femeilor in Biserica, desi Biserica are deja cel mai frumos raspuns la acel argument: Fecioara Maria. Cand Dumnezeu a creat Cosmosul – adica frumusetea – El a facut si o casa pamanteasca potrivita si zestre pentru Fiica Sa, Mama si Mireasa. Ea este Regina noastra, Regina univesului si Regina Ingerilor, spre nemultumirea satanei, care trebuie sa se supuna si care va fi invins de o femeie; ea ne daruiteste viata eterna prin sacrificul Iubitului sau Fiu. Viziunea noastra despre femeie este definita prin Fecioara Maria. Ce ne-am putea dori mai mult?”“ESTE TIMPUL PENTRU EROI SI PENTRU SFINTI”“Cu tot respectul datorat autoritatilor, ii acuz pe toti cei care au aprobat sau vor aproba Instrumentum laboris despre Amazon de politeism si mai precis de polidemonism, pentru ca, asa cum spune Psalmul 95, “Toate divinitatile Paganilor sunt Demoni; Domnul nostru a creat in schimb cerurile”, a spus Mattei. “Ii chem pe cardinalii si episcopii care sunt inca Catolici sa isi ridice vocile impotriva acestui scandal. Daca ei vor continua sa taca, noi vom continua sa cautam interventia Ingerilor si a Mariei Regina Ingerilor pentru a salva Sfanta Biserica de orice forma de reinventare, distorsiune si reinterpretare”, a spus Mattei.In sectiunea de intrebari din partea publicului s-a ridicat inevitabila intrebare privind o posibila schisma a Bisericii. Profesorul de Mattei a spus ca trebuie sa ne rugam pentru “o adevarata contrareforma, contrarevolutie, o restaurare a adevaratului Crestinism. .. Daca Sinodul se va desfasura conform tuturor previziunilor, aceasta va fi cea mai mare stire din istoria lumii de la Crucificarea lui Dumnezeu. Nicio stire nu este mai mare decat aceea ca Mireasa lui Cristos ridica steagul infrangerii. Daca acest lucru se va intampla mari oameni vor veni in apararea Bisericii – eroi si sfinti. Sa ne pregatim copiii pentru cruciada si sa le dam un exemplu.” https://www.lifesitenews.com/news/lay-catholic-leaders-warn-about-amazon-synod-pope-francis-has-gravely-harmed-the-faith-it-is-time-to-say-it-out-loud?utm_source=onesignal&fbclid=IwAR1rwbBTc4UID2QmnRV4zyaJ3DcIiGTWXqzVOCjwGHcu4POnnPTot8Y0SaU

Comentarii închise la Lideri catolici laici avertizeaza: Papa Francisc aduce o grava atingere credintei

Din categoria Informatii

Sfântul Rozar este recomandat de către papi și sfinți

Sfântul Ioan Paul al II-lea a numit rozarul ca ”rugăciunea sa preferată”, după Sf Liturghie și Liturghia orelor.” Dintre toate devoțiunile aprobate de Biserică, niciuna nu a fost însoțită de atâtea minuni ca și devoțiunea Preasfântului Rozar.” (Fericitul Papa Pius al IX-lea)”Dintre toate rugăciunile, Rozarul este rugăciunea cea mai frumoasă și cea mai bogată în haruri; este rugăciunea care atinge cel mai mult Inima Neprihănită a Mamei lui Dumnezeu…iar dacă vreți ca pacea să domnească în casele voastre, recitați rozarul în familie!” (Sf. Pius al X-lea)”Rozarul este compendiu întregii Evanghelii.” (fericitul Papa Paul al VI-lea, citându-l pe Papa Pius al XII-lea).”Nimeni dintre cei care se roagă rozarul în fiecare zi, nu se va rătăci. Aceasta este o afirmație pe care cu bucurie aș semna-o cu sângele meu.” (Sf. Louis de Montfort)”Dați-mi o armată care se roagă rozarul și eu voi cuceri lumea.” (Fericitul Papa Pius al IX-lea)

15 PROMISIUNI, 10 BINECUVÂNTĂRI ȘI 7 BENEFICII ÎN URMA RECITARII SFANTULUI ROZAR

Termenul „rozariu” provine din limba latină și înseamnă „ghirlandă de trandafiri”. Trandafirul este una dintre cele mai utilizate flori pentru a o simboliza pe Fecioara Maria. În Biserica Latină, această frumoasă rugăciune reprezintă unul dintre sacramentaliile cele mai emblematice. Recitată cu devoțiune, credință și meditație, oferă beneficii spirituale enorme.
În ultimii ani, Rozariul și-a făcut o reapariție masivă, datorită faptului că este recitat de foarte mulți catolici, și chiar și aceia care l-au cunoscut puțin au învățat să-l recite în familie.
Rozariul este o devoțiune în cinstea Fecioarei Maria și constă într-un anumit număr de rugăciuni specifice. Iată câteva informații care vă pot fi de ajutor:
Promisiunile Rozariului:
1. Cine recită cu credință mare Rozariul va primi haruri speciale.
2. Vă promit protecția mea și cele mai mari haruri celor care vor recita Rozariul.
3. Rozariul este o armă puternică împotriva infernului, va distruge viciile, va elibera de păcat și ne va apăra de erezii.
4. Va face să înflorească virtuțiile și faptele bune și va obține pentru sufletele cele mai abundente îndurări divine; va înlocui în inimi iubirea lumii cu iubirea lui Dumnezeu, elevându-le la dorirea bunurilor cerești și eterne. Câte suflete se vor sfinți cu ajutorul acestuia!
5. Cei care se încred în mine prin Rozariu nu vor pieri.
6. Cel care va recita Rozariul meu cu devotament, meditând misterele sale, nu va fi asuprit de nenorocire. Păcătosul se va converti; dreptul va crește în har și va deveni demn de viața veșnică.
7. Cei cu adevărat devotați Rozariului nu vor muri fără să primească Sfintele Taine ale Bisericii.
8. Cei care recită Rozariul vor găsi în timpul vieții și în ceasul morții lor lumina lui Dumnezeu și plinătatea harurilor Sale.
9. Voi elibera foarte repede din Purgatoriu sufletele dedicate Rozariului meu.
10.Adevărații fii ai Rozariului meu se vor bucura de o mare glorie în cer.
11. Ceea ce veți cere prin intermediul Rozariului, veți obține.
12. Cei care vor răspândi Rozariul meu, vor fi ajutați de mine în toate necesitățile lor.
13. Eu am obținut de la Fiul meu ca toți membrii Confreriei Rozariului să-i aibă ca frați în timpul vieții și în ceasul morții pe sfinții din cer.
14. Toți care recită cu fidelitate Rozariul meu sunt copiii mei dragi, frații și surorile lui Isus Cristos.
15. Devotamentul față de Rozariul meu este un mare semn de predestinare.
Binecuvântări ale Rozariului: (Magisteriul Papilor)
1. Păcătoșii obțin iertarea.
2. Sufletele însetate sunt potolite.
3. Cei care sunt legați își văd lanțurile rupte.
4. Cei care plâng vor găsi fericirea.
5. Cei care sunt ispitiți găsesc pacea.
6. Nevoiașii primesc ajutor.
7. Religioșii vor fi reformați.
8. Ignoranții vor fi instruiți.
9. Cei vii vor câștiga creștere spirituală.
10. Cei morți vor fi eliberați de pedepse dacă se recită Rozariul pentru ei.
Beneficiile Rozariului: (Sfântul Luigi Maria Grignion de Montfort)
1. Ne ridică imperceptibil la cunoașterea perfectă a lui Isus Cristos.
2. Ne purifică sufletele de păcat.
3. Ne face biruitori asupra tuturor dușmanilor noștri.
4. Ne facilitează practicarea virtuțiilor.
5. Ne înflăcărează iubirea pentru Isus Cristos.
6. Ne îmbogățește de haruri și de merite.
7. Ne oferă mijloacele pentru a-i plăti lui Dumnezeu și oamenilor toate datoriile noastre și obține pentru noi tot felul de grații.
Nu încetați a recita Sfântul Rozariu, iar dacă încă nu ați început să-l recitați, tineți cont de faptul că poate acesta ar putea fi modul în care Dumnezeu vă cheamă să intrați în staulul Său, pentru a fi copiii Săi, fiii Preacuratei Sale Mame și frații Fiului Său iubit: prin iubire și devotament față de Maria, Maica noastră pe vecie.

Traducere: Liviu Ursu GabrielSursa:it.aleteia.orghttp://www.e-communio.ro/stire9761-15-promisiuni-10-binecuvantari-si-7-beneficii-in-urma-recitarii-sfantului-rozariu

Comentarii închise la Sfântul Rozar este recomandat de către papi și sfinți

Din categoria Informatii

New Evidence Emerges That The Real Reason Pope Benedict Suddenly ‘Retired’ Was Because Of End Times Cabal Headed By George Soros, Barack Obama And Hillary Clinton

WARNING:  Send this to your Catholic Friends and Family. Americans need to know the extent of the diabolical EVIL of the LEFT. They need to understand that if the LEFT takes the White House in 2020 – They will resume their plans to destroy America.

It was no accident that I stumbled upon this information today. I know that many of us wondered what really happened to prompt Pope Benedict XVI to step down; and then to have the Jesuit/Marxist Francis take his place.

“And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication: And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.” Revelation 17:4,5 (KJV)

And remember this: What we see happening in Europe with the forced migration of Muslims WILL begin to happen to us. If Hillary had prevailed in 2016, she would have been streaming in thousands upon thousands of the so-called Muslim refugees.  Our God allowed us a reprieve from the Leftwing Lunacy with the election of Trump.

Plots, Schemes and ANTI-American Plans- THIS is the political LEFT:

We ALL knew that evil was afoot in the Obama White House when he and Hillary Clinton orchestrated the so-called “Arab Spring.”  Did you actually think that the upheaval on the streets of some Middle Eastern countries happened spontaneously?

Of course, George Soros funded this attempt to overthrow secular governments and replace them with members of the Muslim Brotherhood.  Think back to the night when Obama told Mubarak of Egypt “It’s time to go!” Mubarak did ultimately go to save his life, but things didn’t quite work out the way that Obama and Clinton had hoped.

Read my article from years ago to understand what really happened:

Obama Orchestrated the Arab Spring and Failed

But have you ever heard of the “VATICAN SPRING?”

Remember that this article from thenewamerican.com is from January of 2017; right after Trump’s inauguration.

The petition to President Trump to investigate Obama, Clinton et al, was presented to him over two years ago.  The corruption in our intelligence agencies is so blatant, it makes me wonder if the FBI, CIA and NSA knew full well about the part the Obama regime played in getting Benedict to step down, so that their man (Marxist) Francis could take the papal throne. I have wondered why Trump has not addressed this, but don’t forget that he is continuously battling these agencies.  Who knows if this “Vatican Spring” is not part of the ongoing war between our president and the intelligence agencies? I have written so many articles about Pope Francis and how he seemed more like a Marxist politician than the head of the Roman Catholic Church.

I want the reader (in case they did not see these articles) to understand why Francis has shocked the world with his Leftist/Marxist ideologies:

Remember Brethren, the petition was presented to President Trump right after his inauguration in 2017:

Catholics ask Trump to investigate Obama, Soros and Clinton for Coup in Vatican

Did billionaire speculator George Soros, President Barack Obama, Secretary of State Hillary Clinton, Vice President Joe Biden, and Obama/Clinton adviser John Podesta conspire to overthrow the conservative Pope Benedict XVI and replace him with a radical, Pope Francis? Did they use America’s intelligence agencies, and our nation’s diplomatic machinery, political muscle, and financial power to coerce and blackmail “regime change” in the Roman Catholic Church?

Lightning Strikes The Vatican Hours After Pope Benedict Resigns

Far from being some wild conspiracy theory, there is sound prima facie evidence to indicate that this is a serious effort to expose a political scandal of the highest order, involving flagrant, criminal abuse of power at the top levels of the U.S. government. A group of respected Catholic lay leaders have sent a letter to President Donald Trump urging him to launch an official investigation into the activities of the above mentioned individuals (and others) who appear to have been involved in this alleged Vatican coup. They cite eight specific questions they seek to have answered concerning suspect events that led to the resignation of Pope Benedict, the first such papal abdication in 700 years.

“Specifically, we have reason to believe that a Vatican ‘regime change’ was engineered by the Obama administration,” say the petitioners, in their January 20 letter to President Trump. The five signatories to the letter, first published in the Catholic newspaper/weblog, The Remnant, are: Lieutenant Colonel David L. Sonnier, US Army (Retired); Michael J. Matt, editor of The Remnant: Christopher A. Ferrara, author, attorney, and president of the American Catholic Lawyers Association, Inc.; Chris Jackson, Catholics4Trump.com; and, Elizabeth Yore, Esq., Founder of YoreChildren.

“We were alarmed to discover,” their letter notes, “that, during the third year of the first term of the Obama administration your previous opponent, Secretary of State Hillary Clinton, and other government officials with whom she associated proposed a Catholic ‘revolution’ in which the final demise of what was left of the Catholic Church in America would be realized.” The letter includes footnote links that take the reader to documents and news stories underscoring their charges and pointed questions. It first directs attention to the Soros-Clinton-Podesta e-mails disclosed last year by WikiLeaks, in which Podesta and other “progressives” discussed ending the “middle ages dictatorship” in the Catholic Church. Regarding the e-mails in question, The New Americanreported last October:

John Podesta, a longtime Clinton adviser/confidante and hand-picked top activist for left-wing funder George Soros, revealed in a 2011 e-mail that he and other activists were working to effect a “Catholic Spring” revolution within the Catholic Church, an obvious reference to the disastrous “Arab Spring” coups organized that same year by the Obama-Clinton-Soros team that destabilized the Middle East and brought radical Islamist regimes and terrorist groups to power in the region. The Podesta e-mail is a response to another Soros-funded radical — Sandy Newman, founder of the “progressive” Voices for Progress. Newman had written to Podesta seeking advice on the best way to “plant the seeds of the revolution” in the Catholic Church, which he described as a “middle ages [sic] dictatorship.” The issue that appeared to be the cause of Newman’s e-mail was opposition by U.S. Catholic Bishops to the federally mandated contraceptive coverage in ObamaCare.

In their letter to President Trump, the concerned Catholics write: “Approximately a year after this e-mail discussion, which was never intended to be made public, we find that Pope Benedict XVI abdicated under highly unusual circumstances and was replaced by a pope whose apparent mission is to provide a spiritual component to the radical ideological agenda of the international left.  The Pontificate of Pope Francis has subsequently called into question its own legitimacy on a multitude of occasions.”

“We remain puzzled by the behavior of this ideologically charged Pope, whose mission seems to be one of advancing secular agendas of the left rather than guiding the Catholic Church in Her sacred mission,” they say, expressing the thoughts, undoubtedly, of innumerable Catholics worldwide. “It is simply not the proper role of a Pope to be involved in politics to the point that he is considered to be the leader of the international left.”

The Catholic quintet began their missive to President Trump with the famous quote attributed to French historian Alexis de Tocqueville: “America is great because she is good. If America ceases to be good, America will cease to be great.”

“While we share your stated goal for America,” they write, “we believe that the path to ‘greatness’ is for America to be ‘good’ again, to paraphrase de Tocqueville. We understand that good character cannot be forced on people, but the opportunity to live our lives as good Catholics has been made increasingly difficult by what appears to be a collusion between a hostile United States government and a pope who seems to hold as much ill will towards followers of perennial Catholic teachings as he seems to hold toward yourself.”

They continue:

With all of this in mind, and wishing the best for our country as well as for Catholics worldwide, we believe it to be the responsibility of loyal and informed United States Catholics to petition you to authorize an investigation into the following questions:

 • To what end was the National Security Agency monitoring the conclave that elected Pope Francis?
 • What other covert operations were carried out by US government operatives concerning the resignation of Pope Benedict or the conclave that elected Pope Francis?
 • Did US government operatives have contact with the “Cardinal Danneels Mafia”?
 • International monetary transactions with the Vatican were suspended during the last few days prior to the resignation of Pope Benedict. Were any U.S. Government agencies involved in this?
 • Why were international monetary transactions resumed on February 12, 2013, the day after Benedict XVI announced his resignation? Was this pure coincidence?
 • What actions, if any, were actually taken by John Podesta, Hillary Clinton, and others tied to the Obama administration who were involved in the discussion proposing the fomenting of a “Catholic Spring”?
 • What was the purpose and nature of the secret meeting between Vice President Joseph Biden and Pope Benedict XVI at the Vatican on or about June 3, 2011?
 • What roles were played by George Soros and other international financiers who may be currently residing in United States territory?

It is likely that very few Americans, including American Catholics, are aware of these matters, in the slightest degree. Although the WikiLeaks, DCLeaks, and Snowden revelations have made most of this planet’s inhabitants aware that the NSA routinely (and illegally) has scooped up billions of phone calls, e-mails, and text messages, very little media coverage has focused on the revelations concerning the NSA spying on Pope Benedict and the cardinals of the conclave that elected Pope Francis in 2013 (see here and here).

Architects of Subversion

What about the secret “Cardinal Danneels Mafia” referred to above? According to the Catholic blogspot Rorate Caeli, “The election of Jorge Bergoglio was the fruit of secret meetings that cardinals and bishops, organized by Carlo Maria Martini, held for years at St. Gall in Switzerland.” That is the claim of Jürgen Mettepenningen and Karim Schelkens, the authors of a recently published authorized biography of the Belgian Cardinal Godfried Danneels, who refer to the group of cardinals and bishops as the “Mafia-club.”

Cardinal Danneels himself, in a video recorded for the book, admits to taking part in the secret club of cardinals that were in opposition to Joseph Ratzinger (Pope Benedict). He refers to it as “a Mafia club whose name was St. Gall.” In addition to Danneels, this “Mafia club” reportedly included Cardinal Carlo Maria Martini, Dutch bishop Adriaan Van Luyn, German cardinals Walter Kasper and Karl Lehman, the Italian cardinal Achille Silvestrini, Britain’s Cardinal Basil Hume, and other liberal-left churchmen. Cardinal Danneels, a Belgian, has long been viewed as a key subversive in the Church prelature for undermining traditional Catholic teaching against abortion, homosexuality, and “gay marriage,” as well as for his efforts to protect pedophiles in the clergy.

One name not mentioned in the recent letter of concerned Catholics to President Trump, but certain to surface as a key culprit in any substantive investigation, is former chairman of Goldman Sachs International Peter Sutherland. Mr. Sutherland, an Insider’s Insider among the globalist banking establishment, was brought in to help “reform” the Vatican Bank, which was akin to putting Dracula in charge of the blood bank.

Like Joseph Biden, Jerry Brown, and Nancy Pelosi, Sutherland is a prominent political figure who is regularly described in media accounts as a “practicing Catholic,” which means he wears his religion when it is expedient to do so. As attorney general of Ireland, Sutherland helped to scuttle that Catholic country’s legal restrictions on abortion and favored the “LGBT rights” movement. He has served as a commissioner of the European Union and  headed the Global Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organization (WTO).

Here are some of his other globalist credentials, as previously in The New American:

 • He is a regular attendee and former Steering Committee member of the ultra-secretive, ultra-elite Bilderberg Group;
 • he was European chairman of the Trilateral Commission;
 • he is past chairman of British Petroleum (BP);
 • he is honorary president of the Transatlantic Policy Network (TPN), one of the principal corporatist insider organizations promoting EU-U.S. merger through the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP);
 • as a top Eurocrat, he played a lead role in destroying national sovereignty by replacing national currencies (and national monetary control) with the euro, as well as engineering the “borderless Europe,” which the current migrant crisis is now proving to have been so destructive.

For the past decade, as the United Nations special representative for International Migration, Sutherland has been a key architect, along with George Soros, Barack Obama, Hillary Clinton, and other globalists of the global scheme that has flooded Europe with the disastrous tsunami of Muslim migrants. (Their plans, which called for a similar migration deluge for the United States, got started under President Obama, but have been scuttled by the election of President Trump.)

The investigation that the concerned Catholics are requesting of President Trump should be of interest to more than just Catholics. Peter Sutherland, George Soros, and the world government movement they represent will, if successful, wreak unimaginable havoc and devastation upon the entire planet. The investigation — and prosecutions — cannot begin too soon. source

An Excerpt from spectator.org

THE UNHOLY ALLIANCE BETWEEN GEORGE SOROS AND POPE FRANCIS

Leftists frequently turn up at the Vatican, often invited by one of Pope Francis’s closest advisers, the socialist Honduran Cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga. Before the pope’s visit to the U.S., a group of left-wing activists and officials from unions and organizations such as the SEIU and PICO (an Alinskyite group founded by the liberal Jesuit Father John Baumann) descended on the Vatican to confer with curial officials about the trip. Around the same time, over 90 members of the U.S. Congress sent Pope Francis a letter, urging him to focus upon politically liberal themes. The leader of this group was Rosa DeLauro, a Catholic who supports abortion rights.

In 2016, it was revealed through disclosures by WikiLeaks that the billionaire socialist George Soros bankrolled much of this lobbying. He spent hundreds of thousands of dollars in an attempt to shape the pope’s visit to the U.S. According to the leaked documents, Soros’s Open Society Foundation sought to create a “critical mass” of American bishops and lay Catholics supportive of the pope’s priorities. The documents made special mention of Maradiaga, a champion of PICO, as a useful ally for ensuring that the pope’s speeches in the U.S. pushed socialism

“Further disclosures from WikiLeaks confirmed the plotting of Democratic officials to infiltrate the Catholic Church in order to “foment revolution” beneficial to their radical causes. In 2012, in the midst of Catholic backlash over Obama’s contraceptive mandate, John Podesta received a note from Sandy Newman, president of Voices for Progress.

“There needs to be a Catholic Spring, in which Catholics themselves demand the end of a middle ages dictatorship and the beginning of a little democracy and respect for gender equality in the Catholic church,” Newman wrote to Podesta. “I don’t qualify to be involved and I have not thought at all about how one would ‘plant the seeds of revolution,’ or who would plant them.” Podesta replied that the Democrats had set up Catholic front groups to plant those seeds: “We created Catholics in Alliance for the Common Good to organize for a moment like this. But I think it lacks the leadership to do so now. Likewise Catholics United. Like most Spring moments, I think this one will have to be bottom up.” Podesta was wrong. It would come from the top down, as the following year Francis rose to the papacy and began politicizing the Church in the exact manner that the progressives had envisioned. Indeed, Podesta would later encourage Hillary Clinton to enlist the pope’s leftism in her campaign. In one hacked e-mail, he advised that she send out a tweet to “thank him for pointing out that the people at the bottom will get clobbered the most by climate change.” source

Read entire spectator.org article HERE

Whomever God allows to win the 2020 Presidential Election could change the course of our Nation forever.  Sometimes events occur and we cannot understand why our Lord allows them. We MUST understand that God uses such events to further fulfill Bible prophecy!

How Can I Be Saved?

Shalom b’Yeshua

MARANATHA!!

https://www.nowtheendbegins.com/real-reason-pope-benedict-suddenly-retired-because-end-times-vatican-cabal-headed-by-george-soros-barack-obama-hillary-clinton/

Comentarii închise la New Evidence Emerges That The Real Reason Pope Benedict Suddenly ‘Retired’ Was Because Of End Times Cabal Headed By George Soros, Barack Obama And Hillary Clinton

Din categoria Informatii

SEMINARII Cartea Adevarului in Romania

Celor interesati de seminarii, va reamintim:

Joi – Bucuresti – ora 17.30 – langa Piata Romana

Vineri – Bacau – ora 16.00 – zona centrala

Sambata – jud Salaj, – ora 19.00 – langa Simleul Silvaniei

Duminica – Satu Mare – orele 16.00 – zona centrala

Luni – Oradea – ora 17:00 – Baile Felix

Marti – Timisoara – ora 18:00 – Cartierul Josefin

Miercuri – Brasov – ora 17:00 – langa Universitate

Va rugam sa nu uitati nici de novena inceputa joi, 5 septembrie, avand ca intentie buna desfasurare a seminariilor, recitand cele 6 litanii din Cruciada de rugaciuni.

Dumnezeu sa primeasca rugaciunile si Maica Sfanta sa ne ocroteasca!

Comentarii închise la SEMINARII Cartea Adevarului in Romania

Din categoria Informatii

”Suntem în schismă încă din 2016”

Suntem în schismă încă din 2016” afirmă preotul Paulo Renato Dornelles (dr. în drept canonic și civil) care îl acuză pe Francisc de erezie, numindu-l Papă Fals (antipapă)

Lista celor care îl denunță public pe Francisc ca Papă Fals (sau chiar mai rău) se mărește pe zi ce trece.
Recent li s-a alăturat părintele brazilian, Paulo Renato Dornelles, care a fost numit doctor în ”Utroque Iure” (atât în drept canonic, cât și în drept civil) de către Universitatea Laterană Pontificală (Roma), cu Summa cum laude. A fost judecător eclesiastic timp de 15 ani în eparhia de Porto Alegre (Brazilia) și profesor la Universitatea Catolică Pontificală din Porto Alegre și la Institutul Superior de Drept Canon din Rio de Janeiro.

În videoclip, Dornelles îl acuză formal pe papa Francisc de erezie și schismă. Din cauza poziției și afirmațiilor lui cu privire la Francisc, Fr. Dornelles a fost nevoit să renunțe la eparhia sa de Porto Alegre, pe care a slujit-o ca preot timp de 30 de ani.

El a fondat recent Comunitatea Kyria și a transmite zilnic oficiile și Liturghia Tridentină prin Internet.

Iată declarația Părintelui:

”Eu sunt Dr. Fr. Paulo Renato Dornelles din Comunitatea Eshatologică Kyria. În predicile mele din 2016 încoace, publicate în videoclipuri, pe Facebook, sub numele meu și pe canalul de Youtube „Comunidade Kyria”… eu îl acuz în mod formal pe Papa Francisc că este antipapă. Nu vă mirați, deoarece ne-am confruntat deja cu vreo 37-38 înaintea lui, în istoria Bisericii. Și, din păcate, îl recunosc pe Papa Francisc drept cel care îl configurează pe „falsul profet”.

Trebuie să luăm în considerare, în primul rând, că Domnul nostru Isus a creat papalitatea în Biserica Catolică pentru a asigura unitatea Credinței. Papa, după cum învață Isus în Luca 22:32, îi va confirma pe frați în credință. El nu este acolo pentru a inventa credința sau pentru a construi o altă Biserică omenească, după cum ne amintește Papa Emerit Benedict al XVI-lea în ultima sa scrisoare.

Antipapa Francisc a comis deja erezie formală în Amoris Laetitia când, la pct. 295 spune că există „o gradualitate în exercitarea prudentă a actelor libere în subiecți care nu sunt în măsură să înțeleagă, să aprecieze sau să practice pe deplin exigențele obiective ale legii”. În acest fel, el acționează contra Sacramentelor, în principal cel al Căsătoriei și al Sfintei Euharistii și împotriva învățăturii dogmatice a Bisericii și a întregului magisteriu al acesteia, configurând astfel o schismă împotriva întregii Biserici. Și tot așa continuă să răspândească erezii și în acest document și în învățăturile sale din acești lungi ultimi șase ani. Suntem într-o schismă încă din 2016.

Pe lângă toate acestea, (Francisc) s-a asociat cu anumite persoane – amintiți-vă de acel fost cardinal jalnic, devenit acum laic, McCarrick. Toate acestea demonstrează programul său de distrugere a papalității și a Bisericii, așa cum a propus deja în prima sa exortație apostolică post-sinodală Evangelii Gaudium.

Într-adevăr, de la alegerea sa, datorită ereziilor lui, Papa Francisc se pune pe sine în postura de excomunicat, în afara Bisericii. Și nu o poate conduce. Și târâie după el, din păcate, toată Biserica, care rămâne inertă și în comuniune cu el. Astfel, el a creat, peste noapte, o contra-biserică care înșală catolicii cu toată aparența de catolicitate.

Cardinalii, episcopii, preoții, laicii, eparhiile și parohiile, mișcările, ordinele și congregațiile nu au curajul să se opună operei sale nefaste de distrugere!

Pentru toate acestea, afirm că Francisc este mai mult decât un antipapă, e cel care ia forma falsului profet al Apocalipsei. Aceasta, devine dovada principală a cât de profund trăim acum vremurile de pe urmă.

Pentru a confrunta această realitate, noi ne unim într-o comunitate, prin Whatsapp (+ 55-51-99641-027), pentru a ne organiza și construi un refugiu, ca o adevărată Biserică Catolică, care să știe cum să înfrunte vremurile actuale și tot ceea ce ne mai așteaptă. Sunteți invitați să vă alăturați nouă în această comunitate. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

În urmă cu trei ani, Dornelles a solicitat să fie eliberat din funcție, iar cererea a fost aprobată: în registrul diecezan din 2016 (vezi p.65), este trecut ca „eliberat din funcție” („Licenciado de Ofício”).

După ce a părăsit eparhia, Dornelles a fondat o comunitate religioasă cunoscută sub numele de Comunidade Kyria. El este prezent acum pe numeroase platforme de socializare.

Articole sursă:

https://gloria.tv/video/ovKrtRppZuee4Ex6S9oLyvYt8?fbclid=IwAR0orSxXqwpHd5ZFJMoR9e31nxlmWo0vImfrPbzdOohtVFmFCJsORTaH9Ew

Comentarii închise la ”Suntem în schismă încă din 2016”

Din categoria Informatii

Informații pentru cei care doresc să cumpere cărțile cu mesaje

Cărțile tipărite: volumele Cărții Adevărului și Cruciada de Rugăciuni, se pot cumpăra de pe site http://ro.elgido.com/

Cruciada de Rugăciuni costă 25 lei, 1 volum al Cărții Adevărului costă 40 lei, 1 Set (5vol.CA+Cruciada) – 220 lei.

Producatorul ne-a transmis urmatoarele: ” Informații referitoare la prețul cărților
Vă comunicăm cu regret că prețul cărților a trebuit să crească.

Sunt mai multe motive pentru acest lucru : – cu fiecare zi, totul este mai scump (datorită inflației) ; – anumite costuri de tipărire sau de producție au crescut semnificativ luna trecută; – cărțile trebuie să fie vândute în mod oficial și organizat, cu toate taxele plătite; – trebuie să ținem seama de rata de schimb fluctuantă.

Ce este cel mai important – cărțile ajută Misiunea și Mesajele să fie răspandite. După cum a spus Isus în mesajul din 23 februarie 2013 @ 11:50 „veniturile din cărți trebuie folosite pentru a finanța producerea altor cărți și costul de publicare în toate limbile”

Aceasta este ceea ce încercăm să facem. Mai sunt limbi în care nu s-au tiparit nici volumele și nici chiar Cruciada de Rugăciune, și ar fi de dorit ca in viitor să ajutăm la producerea cărților chiar și în țările sărace ale lumii a treia, astfel ca toți oamenii să aibă acces la Cartea Adevărului.”

Comentarii închise la Informații pentru cei care doresc să cumpere cărțile cu mesaje

Din categoria Informatii

SEMINARII ALE CĂRȚII ADEVĂRULUI ÎN ROMÂNIA

În perioada 5-11 septembrie 2019, vor avea loc Seminarii ale Cărții Adevărului, după cum urmează: 05.09.2019 – București; 06.09.2019– Bacău; 07.09.2019 – jud.Sălaj; 08.09.2019 – Satu-Mare; 09.09.2019 – Oradea;  10.09.2019 – Timișoara; 11.09.2019  – Brașov. Pentru detalii, vă rugăm să ne scrieți un e-mail la secțiunea ”Contact”.

Comentarii închise la SEMINARII ALE CĂRȚII ADEVĂRULUI ÎN ROMÂNIA

Din categoria Informatii

Ce este Cartea Adevarului și de unde vine ea?

Există două cărți în Biblie care se referă la scrieri ”apocaliptice”, Cartea lui Daniel și Cartea Revelației/Apocalipsei. În aceste două cărți, Dumnezeu revelează ce se va întâmpla la sfîrșitul timpurilor.

În orice caz, unele porțiuni ale revelațiilor din aceste Cărți au fost sigilate; Dumnezeu nu a vrut să fie cunoscute până la sfârșitul timpului.

În Dan12:4, Dumnezeu i-a spus profetului Daniel: ”Iar tu, Daniele, ţine ascunse cuvintele şi pecetluieşte cartea până la sfârşitul vremii. Mulţi vor cerceta-o cu de-amănuntul şi va creşte ştiinţa.”  Și în Daniel 12:9, i-a spus că nu va înțelege Cartea pentru că este pecetluită și așa va rămâne până la timpul de la sfârșit.

În Cartea Revelației 10:4-11, se poate citi cum Dumnezeu i-a spus lui Ioan să nu scrie ceea ce a auzit ci să o mănânce ca să rămână peceluită până la timpul de la sfârșit.

Promisiunea Cărții Adevărului, unde conținutul acestor părți pecetluite ale Cărții Apocalpsei și a lui Daniel pot fi văzute în Dan 10:21. Toate aceste promisiuni importante ale lui Dumnezeu sunt aici cu noi și nu ar trebui să le ignorăm, pentru că fără ele am eșua în înțelegerea planului plin de intrigi și înșelăciune a celui rău, în aceste moment disperat al istoriei existenței umane: TIMPUL DE LA SFÂRȘIT!

În concluzie, Cartea Adevărului este parte a Bibliei, însă Dumnezeu nu a vrut să fie inclusă ca parte a Bibliei până la sfârșitul timpului – chiar această perioadă în care ne aflăm.

Fără Cartea Adevărului, nimeni nu ar puta înțelege conținutul Cărții Apocalipsei sau al Cărții lui Daniel.

Fără Cartea Adevărului, umanitatea ar fi lăsată în întuneric despre evenimentele ce preced a Doua Venire a lui Cristos. Găsiți Cartea Adevărului, citiți-o și fiți pregătiți pentru a Doua Venire a lui Cristos!

Sursa: postat pe Grupul Internațional Vocatis

Comentarii închise la Ce este Cartea Adevarului și de unde vine ea?

Din categoria Informatii

Militantism

În alte timpuri exista o „Biserică militantă“, Biserica acestui pămant, așteptând întâlnirea definitivă cu Isus, care îl anunța pe Isus, trăia cu Isus, lupta pentru Isus lupta cea bună, îl apăra pe Isus și Legea lui de atacurile lumii. Dar stilul său avea iz de „cruciadă”, așa că a fost preferată „Biserica Peregrină”, biserica dialogului, Biserica ecumenică și așa mai departe. Rezultatul ar trebui să fie clar pentru toată lumea. Cel care credea nu mai crede (decât foarte puțin). Cel care nu credea continuă să creadă și mai puțin. Bisericile și seminariile sunt goale. Lumea râde de Biserică, care a devenit aproape nesemnificativă pentru lume.

Se pare că „Biserica militantă” trebuie redescoperită. Isus a spus: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: fie el va urî pe unul și va iubi pe celălalt, fie va prefera pe unul și va nesocoti pe celălalt: Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lumii“ (Mt 5, 24). „Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun: Nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci , de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinaţi împotriva a doi şi doi, împotriva a trei. » (Lc 12, 51-52). „Cel ce nu este cu mine este împotriva mea și cel care nu adună cu mine risipește” (Lc 11:23). Viața lui Isus este împlinirea sublimă a militantismului pe care el îl propune adepților săi: cine altcineva mai mult decât el a luptat împotriva minciunilor, împotriva negarii lui Dumnezeu, împotriva păcatului? Cine mai mult decât El a provocat nu numai lumea, ci chiar pe conducătorii poporului său, care l-au negat? El i-a spus lui Pilat: „Cel care susține Adevărul ascultă glasul meu” (In 18, 37). Pentru Adevăr, pentru Tatăl, pentru mântuirea oamenilor, frații săi, Isus și-a dat viața … și ne invită să-i corespundem. Isus nu caută valorile comune, Isus nu dialoghează, Isus nu este ecumenic, Isus este Adevărul: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine „(In 14, 6).

„Militantismul”, fie că ne place sau nu, fie că îl dorim sau nu, este legea vieții, a vieții pe urmele lui Isus. Observati deja elementele umilintei.

El este necesar pentru a ne câștiga pâinea, pentru a lupta pentru un loc în lume, pentru a lupta ca să ajungem în Paradis, a lupta pentru a ști, a putea, a iubi. În jurul meu, în mine, peste tot este antagonism, diviziune înauntru și în afară: o filosofie împotriva altei filozofii, steag împotriva altui steag, natura contra Harului, pasiunile contra rațiunii, lumea contra Evangheliei, Satana împotriva lui Isus Cristos. Cine nu luptă nu acționează, ci suferă și a încetat să trăiască.

Lupta este neîncetată; Este de toate vârstele, de fiecare zi. Lupta ne așteaptă în fiecare dimineață când ne trezim: este necesară pentru a depăși indolența, pentru a ne domina tendințele noastre dezordonate, pentru a-l sluji pe Dumnezeu cu fidelitate așa cum trebuie El să fie slujit; este necesară pentru a rupe obstacolele care ne împiedica să ne dedicam rugăciunii și sacrificiului divin, să ne dedicăm Sfintei Comuniuni cu Isus.

Lupta ne așteaptă în familiile noastre pentru a fi fideli unul altuia, pentru a ne depăși proasta dispozitie, plictiseala, tentația diviziunilor, pentru a ne depăși punctele noastre de vedere, neînțelegerile noastre. Lupta ne așteaptă în relațiile noastre cu ceilalți, pentru a ne iubi aproapele, pentru a ierta și pentru a birui răul cu binele; lumea este o arenă: cine nu vrea să fie învins de puterile răului și întunericului trebuie să fie echipat ca un soldat, ca un războinic pe câmpul de luptă, îmbrăcat în armura lui Dumnezeu, așa cum spune Sf. Pavel (Efeseni 6 13-17).

Astăzi, în aceasta apostazie extinsă, este necesar să trăim în lumină pentru a păstra credința, pe care deja nimeni nu o mai apără. Eroarea este predată chiar de către cine ar trebui să fie apostol al Adevărului. Ce e de facut? Este necesar să aveți întotdeauna deschise două cărți: Evanghelia și Catehismul Sfântului Pius al X. Ele sunt suficiente ca să înțelegeți unde este Adevărul și unde este eroarea. Pentru cei care au sau doresc să aibă o mai profundă cultură creștino-catolică, citiți textele lui Dom Columba Marmion, ale părintelui Enrico Zoffoli, cărțile lui Mons. Piercarlo Landucci, eternul „Catehism Roman”, cărțile lui Dom Gueranger … Acestea sunt doar câteva indicații. Pentru a ne apăra de erorile extinse să ne inarmăm cu Rosariul Mariei Santisima, în care se contemplă și se trăieste și să se roagă lui „Cristos în misterele sale“ în lumina și prin mijlocirea Mariei, singura care a invins și continuă să învingă toate ereziile din lume. Mai mult, să participăm la Sfânta Liturghie, reînnoire a Sacrificiului de pe Cruce, compendiu al întregii noastre Credințe.

Dacă vrei să fii catolic, esti chemat să fii militant, să fii eroic, să fii sfant, să mergi împotriva curentului, nu numai în lume ci și împotriva pozițiilor unor clerici, care în acest modernism extins au devenit un adevărat pericol pentru credința noastră. Esti chemat să lupți pentru a apăra Adevărul, care este astăzi cea mai înaltă, cea mai mare Milostivire. Asta este: militant, cu luciditate, cu curaj, cu blândețe, cu respect pentru fiecare suflet, dar fără a face rabat de la Adevăr, cu stilul Sf. Francisco de Sales, cu stilul lui Isus blând și smerit cu inima, dar capabil să înfrunte crucea.

Cel care este tânăr, poate înțelege în ani. Cel care este tânăr în inimă, cel care îl iubește pe Isus așa cum merită El să fie iubit, trebuie să înceapă din nou să fie militant: „Vitam et sanguinem pro Christo nostro Rege” (Sângele și viața pentru Cristos Regele nostru). „Sub Christo Rege regis vexillis militar gloriamur”(Sub Cristos Rege ne glorificam ca regi prin luptă). Aceștia sunt puținii noștri ani de luptă și apoi, onoarea veșniciei. Nu numai peregrini, ci Soldații lui Isus Cristos, precum cei din Vendée.

Comentarii închise la Militantism

Din categoria Informatii